ARCHITECTUURINCLUSIEF BLOEIEN
een netwerk van scholen op weg naar een klimaatleermachine

Clubhaus Architecten zet zich in om een Nature Based Thinking buurtfestival te organiseren voor elf schoolgebouwen in de Indische Buurt in Amsterdam. Tijdens deze zogenoemde Kiemkrachten Expeditie gaan deze scholen een lerend netwerk vormen voor een gezonder stadsklimaat, door te experimenteren met verduurzaming en te starten met biodiversiteitsherstel. De expeditie bestaat uit onderzoeken, nulmetingen en eco-scans, ontwerpen, een onderwijsprogramma en workshops en zal resulteren in een proefopstelling bij een schoolgebouw. 
Mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
i.s.m. scholen Indische Buurt, ROC van Amsterdam, Stichting Technotrend, ir. Sjef de Kort - bouwfysicus en ir. Guido R. Keizer

In samenwerking met Stichting Technotrend en ir. Guido R. Keizer hebben we met leerlingen en leraren van de acht basisscholen, twee VO scholen en een mbo-school gebruikspatronen van hun gebouwen ontdekt door middel van een zogenaamde ecoscan. Het resultaat is een 0-meting van gebruikers, waarin kinderen, dieren, en planten de hoofdrol spelen.
Samen met techniekopleidingen van het ROC van Amsterdam hebben we een Quickscan Duurzaamheid opgesteld en voeren we deze met studenten uit op de elf schoolgebouwen. Hiermee verkrijgen we inzicht in bouwtechnische en bouwfysische prestaties van de gebouwen.
Op basis van de twee scans en de onderdelen van de staalkaart hebben we een matrix opgesteld.
Op basis van de matrix hebben we per typologie één gebouw gekozen: Luca Praktijkschool, Indische Buurtschool - Balistraat, Al Jahwara - Sumatraplanntsoen
Op de drie gekozen schoolgebouwen hebben we met studenten van het ROC van Amsterdam een thermografische meting en endoscopie uitgevoerd, o.l.v. Aike van Ruitenbeek van MoBius consult en bouwfysicus ir. Sjef de Kort.
Work in Progress: 
Artistic research naar bestaande ecologische architectuur en ontwerpvoorstellen, als ook naar wereldwijde vernaculaire architectuur.
Vertaling van de verschillende onderzoeken naar een conceptontwerp voor de Klimaatleermachine bij de drie typologieën.
Back to Top