Sinds 2020 bundelen we onze krachten om belangwekkende projecten met vertrouwen aan te nemen. Samen hebben we gedegen kennis en een vrije ontwerpbenadering in huis. Realiteit en droom komen samen.         
We stellen vragen en geven antwoorden op hoe we nu en in de toekomst willen samenleven. Wij initiëren onderzoek en gebruiken ontwerpend onderzoek voor de vragen die ons gesteld worden. We richten ons in beeld en taal op een nieuw repertoire voor een circulaire economie.
Clubhaus Architecten staat voor een open samenleving waar iedereen zich welkom voelt. Als geëngageerde architecten verbeteren we de gebouwde omgeving en creëren gezonde gemeenschappen. We focussen ons op het overgangsgebied van openbare ruimte naar binnenruimte. En maken de schoonheid van het alledaagse zichtbaar.
We willen dat mensen zich plekken toe-eigenen. We maken toegankelijke ruimtes, waar mensen willen en durven samenkomen. In een zich inbreidende en open stad maken we gebouwen met publieke functies, tijdelijk en permanent; van de geborgenheid van een sauna tot het herbestemmen van een vliegveld. Wij ontwerpen samen die ruimte die je zelf niet had kunnen bedenken; een tentoonstellingsruimte, een school, een buurthuis, een zorgcentrum, een paviljoen, een bibliotheek, een werkgebouw, een woongebouw met collectieve onderdelen.
We zijn een compact en toegewijd bureau en door ons lief en kundig netwerk kunnen we complexe projecten aan. We zijn moedig en zorgvuldig.
Projecten Clubhaus Architecten:
- Architectuurinclusief Bloeien, proefopstelling 
  klimaatleermachine bij schoolgebouw Indische Buurt, 2023 -
- Verduurzaming woning, Haarlem 2023 -
- Verduurzaming Kunstcentrum, Haarlem 2022 -
- Renovatie + uitbouw woning, Amsterdam 2023
- Workshops voor Het BuurtAtelier + expositie 'de stad, mijn buurt en ik' OBA 
  Javaplein, Amsterdam 2023
- Renovatie + interieur, 2 woningen, Amsterdam 2023
- Detaillering duurzaam kantoorpand Tafelberg, Blaricum 2023 - voor Studio  
  Massimo
-Haalbaarheidsonderzoek Breed Bestuurlijk Overleg Indische Buurtschool, 
  Amsterdam 2023
- Verplaatsen schip, voor gemeente Amsterdam, 2022
- Ontwerp uitbouw woning, Haarlem 2022
- Ontwerp kajuit schip, Amsterdam 2022 - Omgevingsvergunning
- Ontwerp herinrichting schip, Amsterdam 2022
- Transformatie inclusief grondwaterneutrale kelder, 2 woningen 
   Amsterdam 2021-22 - Omgevingsvergunning
- Sublieme Schoonheid | Sublieme Duurzaamheid, Prijsvraag in 
  opdracht van de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het 
  Cultureel Erfgoed, 2022 -  t.m. visie
- Kruisbestuiven, een netwerk van scholen op weg naar een 
  klimaatadaptieve toekomst, Open Oproep ‘Ruimte voor klimaat
  en energie’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, 2021
- Detaillering woonhuis, Amsterdam 2021 - voor Offermans 
  Architecture BV
- Het Stadsranden Lab van BNA Onderzoek en ARCAM, Stadsrand
  Zuid - Amstelscheg, 2020


Met dank aan stagiairs: Fatima Attaheri, Evangeley Ravenberg, Tasnim Abdin, Melike Demir, Nilou Westerbaan, Meryam Mirza, Tyrese Duurham,  Selin Can, Gi-Jan Chiu, Senna Meijndershagen, Amber de Hertog
Back to Top