CLUBHAUS ARCHITECTEN
   Eerste Atjehstraat 94
   1094KR Amsterdam
   post@CLBHS.eu

   Marjan van Herpen: 0031628785286
   Marjan@CLBHS.eu
   Claudia Temperilli: 0031624140179
  Claudia@CLBHS.eu


   kamer van koophandel nummer: 77729021
Marjan van Herpen
architecten register nummer: 1.160715.005

(Bergeijk 1972) Marjan is afgestudeerd als Architect aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam (2015) na een Bachelor Ruimtelijk Ontwerpen aan de Gerrit Rietveld Academie Amsterdam (1999), waar ze genomineerd is voor de Gerrit Rietveld Academieprijs toegepaste kunsten. Zij is sinds 1999 werkzaam als ontwerper: zelfstandig, in diverse samenwerkingsverbanden en als freelancer o.a. bij Joost Grootens, Tom Postma Design, Tom Frantzen et al., ANA en Fedlev en als coördinator nieuwbouw en verbouw bij Mediamatic Biotoop Dijksgracht. Ze richt zich het liefst op sociale opgaven, ze onderzoekt wat ze vanuit het vak kan bijdragen aan veranderingen in de maatschappij. Ze focust op de gebruikers en interactie tussen mensen, om gezonde gemeenschappen te creëren. Ze is in staat om andere disciplines te betrekken in ontwerpopgaven en zo samen tot iets nieuws te komen. Ook is ze ervaren in het op de werkvloer -samen met de uitvoerder- komen tot oplossingen. Voor verschillende projecten heeft zij subsidie ontvangen van de VAN EESTEREN-FLUCK & VAN LOHUIZEN STICHTING en het Stimuleringsfonds Creative Industrie.​​​​​​​ MarjanvanHerpenArchitect
Claudia Temperilli  
architecten register nummer: 1.081015.023

(Amsterdam 1976) Claudia is afgestudeerd als Architect aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam (2008) na een Bachelor Bouwtechniek aan de Hogeschool van Amsterdam (2001). Zij heeft ervaring opgedaan bij diverse architectenbureaus zoals Arons en Gelauff Architecten en bij VMX Architects waar zij grote aandacht ontwikkelde voor de materialisering en technische detaillering van bouwkundige projecten en renovaties van panden met monumentale waarden. Vanaf 2010 werkt ze zelfstandig of in teamverband aan diverse opgaven zoals uitbreidingen en nieuwbouwprojecten als een energie-efficiënt woonhuis in Speuld (2019) en een plan voor een duurzame sauna (Cool Sauna, meest duurzame sauna van Nederland, prijsvraag ‘Ondernemers in Noord duurzaam aan zet’). Belangrijk uitgangspunt in haar werk is dat architectuur telkens ruimte geeft aan de ecologische omgeving, door het een plaats te geven in het gebouw. Zij heeft organisatorische vaardigheden en een reeks duurzame participatieprojecten bedacht en gecoördineerd bij Architectuurcentrum Makeblijde in Houten (2015-2016) met Hans Ligteringen, zoals Klimaatsafari, Waterstaat en Terra Icognita.​​​​​​​​​​​​​​
Selectie van werk vóór Clubhaus Architecten
Prijswinnend project Uitbreiding Gerrit Rietveld Academie en Sandberg Instituut, Amsterdam, 2020, MvH: SO en DO 2012-2014, CT: DO en TO 2014-2015 voor Studio Paulien Bremmer | Fedlev i.c.w. Hootsmans architectuurbureau. Foto: J. Schwartz.
Renovatie en uitbreiding voor Koninklijke Amsterdamse Roei & Zeilvereniging De Hoop, Amsterdam. CT werkte als technisch tekenaar / junior projectleider bij architectenbureau arons en gelauff architecten, 2003-2005 en heeft meegewerkt aan het definitief ontwerp, de indieningsfase en het bestek. Foto: A.van der Hoek.
Meerwijk Haarlem 2004-2009 MvH i.s.m. Pepijn Nolet, t.m. uitvoering: 6x een nieuwbouwwoning in een rij van 28 stadswoningen, supervisor Cees Nagelkerke. Andere ontwerpers: Elsbeth Falk + Angie Abbink, Ira Koers, Paulien Bremmer en Micha de Haas.
Power Toilets, openbare toiletten Heerhugowaard, Superflex Studio, 2010. CT i.s.m. Skafte Aymo Boot: VO en DO. Foto: J.Musch.
Verbouwing van een atelier, Haarlem 2019 MvH Foto: F.Mueller Schmidt.
Wier+: huisvesting voor delinquente psychiatrische patiënten, VMX architects. CT: VO, DO, bestek, 2006-2009. Nominatie Hedy d'Ancona-prijs 2012.​​​​​​​
Toekomstvisie Nagele, CT, MvH werkten hieraan binnen een architectenteam o.l.v. Pi de Bruijn, 2010. Voor Nagele is zowel conceptuele monumentenzorg op stedenbouwkundig niveau, als de precieze restauratie van de Rietveldwoningen voorgesteld in een toekomstvisie, in opdracht van de gemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus. o.a. De nieuwe kaart van Nagele, Dorpsentrees, Het Voorhof.
Constant’s Stadsloket, fase 01 denktank,  MvH 2018, gesubsidieerd door de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting. De bijeenkomsten leveren een doorlopende evolutie en toetsing van de inhoud en haalbaarheid van werkelijk nieuwe benaderingen van het vreemdelingenbeleid.
Boomschaamte, MvH 2020, Green Office voor het MBO College Zuidoost, ROC van Amsterdam. Nominatie ARC20 Innovatie Award. Demontabel meubilair van restproducten en kerstboomstammen, uitgevoerd op locatie met leer-werkplek voor studenten van de opleiding Bouw. Foto: F.Mueller Schmidt​​​​​​​.
De Plussenburgh, seniorenhuisvesting Rotterdam, arons en gelauf architecten. CT: bestek- en werkfase, 2003-2005. Nominatie EUmiesaward 2007. Foto: J. Musch.

Restauratie Rijksmonument De Passage, Den Haag. CT werkte als technisch tekenaar bij Architectenbureau Kentie en Partners Architekten 2001-2003  en heeft de bestaande situatie ingemeten en uitgetekend, meegewerkt aan VO, DO, bestekfase en werkfase en bijgedragen aan verschillende bouwaanvraagtekeningen. Foto:Piet Gispen.
Back to Top