Nieuwe typologieën voor de kreukelzones van de stadsrand 
Stadsranden Lab van BNA Onderzoek en ARCAM
Stadsrand Zuid - Amstelscheg
i.s.m. Machiel Spaan - M3H, Robert Koerts - ROC Amsterdam, Remco Rolvink en Berrie van Elderen - bureau VE-R
projectpartners: BNA Onderzoek, ARCAM, gemeente Amsterdam, Ymere, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Academie van Bouwkunst, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. 
Amstel Open 2050 - experimenteren in de stadsrand als landschapspark 
Alle nieuwe interventies in de Amstelscheg dragen bij aan de transformatie naar een circulair, lokaal, duurzaam en toekomstgericht landschapspark direct bereikbaar vanuit de stad.
In Amstel Open is de Amstelscheg onlosmakend onderdeel van de stadsrandzone. De Amstel met de vernatte veenweidegebieden vormen de ruggengraat die het landschap nu echt mee de stad in nemen. Natter, natuurlijker, biodiverser en spannender. Vele dwarsroutes geven toegankelijkheid tot het gebied voor de fietsers en voetgangers. Nieuwe bruggen op strategische plekken maken het mogelijk de Amstel over te steken. Aan de randen is ruimte voor een divers programma. Aan de oostzijde is dat recreatie met watersport, zonnebaden op het strand of op de ligweides, wilde bloemen plukken, of naar de expo onder het talud. Aan de westkant verweven bosbeplanting, watergangen en plassen zich met sportterreinen en kleinschalige teeltakkers, proeftuinen en speelvelden. Soms steekt het groen de bestaande wijk in of staat er nieuwe experimentele bebouwing in het landschapspark. Ouderkerk aan de Amstel geniet een unieke positie waarbij nu aan alle zijden van het dorp echt contact met het landschap kan worden gemaakt. Uitbreiden zit er niet meer in, en ook de achterkanten en rommelrandjes worden opgeruimd, zodat het dorp zich in het landschapspark van zijn mooiste kant laat zien. Aan de noordzijde wordt station Amsterdam RAI de entree van het park. Het verkeer en de zware infrastructuur van de ring A10 is geen hinder meer; het Zuidasdok is doorgetrokken met een aquaduct onder de Amstel. 
3 strategieën 
Amstel Open focust op de randen die toegang tot de stad geven, die entrees van het landschap vormen en ruimte voor een heel divers programma bieden. De randen bestaan uit drie deelgebieden met onderscheidende identiteiten, karakters en ieder een eigen transformatie strategie.
Circulair programma van de landschapslokalen
Productieproces Parfum: Laboranten opleiding, Procestechniek opleiding
Productieproces 3D Printen: Mechatronica, Laboranten opleiding
pannenkoekenfabriek
Anno 2020
Anno 2030
Anno 2040
Anno 2050
Met dank aan: Machiel Spaan (M3H Architecten), Remco Rolvink (VE-R landscape & urbanism), Berrie van Elderen (VE-R landscape & urbanism), Eleni Chronopoulou (VE-R landscape & urbanism), Maria Sachsamanoglou (VE-R landscape & urbanism), Robert Koerts (ROC van Amsterdam en Flevoland), Martin de Haan (Programmadirecteur VTi), Hans Massop (Hydrobioloog, bestuur waterschap, Amstel, Gooi en Vecht), Badr Moustaïne (ROC van Amsterdam en Flevoland), Nelleke Penninx (Gemeente Amsterdam), Kasper Spaan (Waternet), Jan Steur (ROC van Amsterdam en Flevoland), Hans Wilschut (Wonderwel Projecten), Roy Berents (Gemeente Amsterdam), Eva Hekkenberg (VORM), Jutta Hinterleitner (BNA Onderzoek), David Kloet (Karres en Brands), Manon Mastik (BNA Onderzoek), Irene Ponec (Ymere), Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool), Zuzana Jancovicova (DS Landschapsarchitecten). Het stadsranden-lab is een initiatief van BNA Onderzoek en ARCAM, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, Ymere, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de EFL Stichting. Kennispartners: HvA, Academie van Bouwkunst Amsterdam, HU.
Back to Top